Dlaczego my?
Szybka wysyłka
Dostawa od 0zł
tel. 22 266 21 24 (pon.-pt. 09:00 - 16:00)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z nabyciem praw do publikacji „Poradnik Łuszczycowy” oraz związanej z nią bazy danych subskrybentów od poprzedniego administratora, operatora stron www.luszczyce.pl , nowym administratorem Twoich danych osobowych jest FebuMed Ferenc Spółka Komandytowa (NIP: 9512348372, REGON: 145715956), z siedzibą przy ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa.

Możesz skontaktować się z nami pisemnie lub poprzez e-mail: ochrona.danych@febumed.pl

Twoje dane będą przetwarzane w celu dalszej subskrypcji „Poradnika Łuszczycowego” oraz kontynuacji wysyłki biuletynu informacyjnego, a także w celu marketingu naszych usług oraz produktów i usług podmiotów bezpośrednio z nami współpracujących, co stanowi prawnie nasz prawnie uzasadniony interes.

Przetwarzane dane osobowe obejmują imię i nazwisko oraz adres e-mail subskrybenta. Dane zostały pozyskane przez pierwotnego administratora w drodze dobrowolnych zgód (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Dane przechowywane będą przez cały okres subskrypcji oraz przez okres 5 lat po jej zakończeniu wyłącznie w zakresie i w celu umożliwienia udokumentowania realizacji przez nas obowiązków prawnych dotyczących realizacji Twoich żądań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Możesz w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, złożyć sprzeciw wobec ich przetwarzania w celach marketingowych, żądać udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych oraz ich sprostowania, zgłosić żądanie usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a także ich przeniesienia na rzecz wskazanego administratora. Jeżeli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem – przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl)

Nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji opartych o profilowanie w oparciu o przetwarzane dane. Twoje dane osobowe nie będą powierzane podmiotom ani osobom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, gdy będziemy do tego zobowiązani obowiązującymi przepisami prawa lub będzie to wynikać z Twojej dyspozycji.

pixel