Dlaczego my?
Szybka wysyłka
Dostawa od 0zł
tel. 22 266 21 24 (pon.-pt. 09:00 - 16:00)

Łuszczycowe zapalenie stawów a renta

2017-07-09
Łuszczycowe zapalenie stawów a rentaTym trudniej uzasadnić jednoznacznie powody, dla których pacjent powinien zostać skierowany do uzyskania od państwa świadczeń z tytułu niezdolności do pracy wynikającej z łuszczycowego zapalenia stawów.

Łuszczycowe zapalenie stawów a renta

Według danych(ZUS), pacjent, który w wyniku choroby przewlekłej utracił zdolność do pracy, ma prawo ubiegać się o świadczenie socjalne, jakim jest renta. Istotne jest, aby osoba spełniła trzy warunki:
  1. posiadała niezdolność do pracy, stwierdzoną przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS(w trybie określonym w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 z późn. zm.); niezdolność może być częściowa lub całkowita
  2. dysponowała wymaganym okresem składkowym oraz nieskładkowym, który jest wymagany do określenia niezdolności do pracy
  3. niezdolność do pracy pojawiła się w sztywno określonych warunkach, tj. w okresach składkowych i nieskładkowych i nie później niż w czasie 18 miesięcy od ich ustania
Tzw. okres składkowy to staż ubezpieczeniowy, który jest niezbędny, aby wyliczyć świadczenie. Renta nie jest przyznawana na okres dłużej niż pięciu lat. Co ważne, przy ocenie prawa do renty brane pod uwagę jest, aby całkowita lub częściowa niezdolność do pracy jako skutek zakłócenia sprawności organizmu powstała we wskazanych ściśle okresach. Czyli mniej istotne jest, kiedy powstała niezdolność, ważne natomiast, jaka była chronologia choroby w danych okresach składkowych.

Renta stała przysługuje ubezpieczonym, których niezdolność do pracy została uznana za trwałą, natomiast renta czasowa obejmuje pacjentów, u których niezdolność do pracy ma charakter czasowy. Niezdolność do pracy może być orzeczona na okres nie dłuższy niż 5 lat. Osoby cierpiące na łuszczycę, zwłaszcza stawową, w pierwszej kolejności powinny więc zweryfikować dokumentację choroby, aby móc ubiegać się o świadczenie.

Kolejność działań, aby uzyskać świadczenie, jest następująca: wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia należy złożyć w Wydziale Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ZUS. Zaświadczenie może wystawić każdy lekarz. Po wykonaniu zleconych badań pacjent otrzyma decyzję, od której może odwołać się w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Warto wiedzieć, iż chory w pierwszej kolejności może skorzystać z zasiłku chorobowego, który przysługuje od 34 dnia niezdolności do pracy. Następnie, po upływie 182 dni chory na łuszczycę ma prawo starać się o świadczenie rehabilitacyjne, które może uzyskać na okres maksymalnie 12 miesięcy. 

Czytaj również:

Pokaż więcej wpisów z Lipiec 2017

Polecane

pixel